Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2021-11-16

Dnr 21-127

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Hallon har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Hallon den 30 september 2021 trots att hon tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att hon har ringt upp säljaren för att berätta att hon var spärrad i NIX-telefon och av säljaren har fått svaret att hon måste uppdatera NIX-telefon var tredje månad för att ha en aktiv spärr.

Företagets uppgifter

Hallon har anfört att då en konsument kontaktar Hallon för att avregistrera sig så skickas denna information vidare till Hallons samarbetspartner för att där spärras. Hallon har vidare anfört att om ett uttag av adresser har gjorts av Hallons samarbetspartner har Hallon rätt att ringa samtliga dessa nummer under en tremånadersperiod. Detta gäller även om ett nummer spärras i NIX-Telefon under dessa månader. Hallon har även uppgett att leads (potentiella kunder för Hallon att kontakta) även kan genereras från exempelvis tävlingar och undersökningar. Konsumenten accepterar i dessa fall kontakt. Slutligen har Hallon uppgett att Hallon tillsammans med de externa telemarketingbyråerna har satt tydliga riktlinjer om hur försäljning och bemötande av kund ska hanteras, och vid incidenter där säljare bryter mot dessa kan säljaren i vissa fall avsättas från uppdraget.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Efter kontroll mot spärregistret NIX-Telefon konstaterar NIX-nämnden har anmälaren har en aktiv spärr sedan år 2019. Det är således inte fråga om att anmälaren har spärrat sig efter att Hallons externa telemarketingpartner samlat in uppgifterna. Om så hade varit fallet instämmer NIX-nämnden att företaget hade haft rätt att ringa anmälaren under en period om två månader förutsatt att anmälaren inte på annat sätt tydligt hade motsatt sig reklamen (p. 5 i Regler för spärregistret NIX-telefon). I förevarande fall har anmälaren haft en aktiv spärr i NIX-telefon vid tidpunkten för incidenten. Hallon nämner insamling av uppgifter genom s.k. webleads där anmälaren godkänner kontakt när denne deltar i en tävling eller undersökning. Det påstås dock inte att anmälaren i detta fall har deltagit i något sådant och att anmälaren därmed godkänt kontakt.

Underlaget visar att Hallon har riktat reklam via telefon mot en konsument som varit spärrad i NIX-Telefon och därmed tydligt motsatt sig telefonreklam. NIX-nämnden bedömer därmed att Hallon agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.