Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bevakia AB

Uttalande 2021-11-22

Dnr 21-128

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bevakia AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bevakia AB (Bevakia) den 17 september 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bevakia har uppgett att de köper adresser från företaget Active Leads AB, och att adresserna ska vara kontrollerade mot NIX spärregister. Bevakia har vidare uppgett att de vid kontakt med Active Leads AB fått information om att företaget identifierat ett handhavandefel under semestertiderna, och att en adresslista av misstag inte hade uppdaterats som den skulle ha gjort. Active Leads AB har enligt Bevakia tagit fullt ansvar för incidenten.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren har ringts i marknadsföringssyfte trots att han varit spärrad i NIX-Telefon. NIX-nämnden bedömer därför att en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen har skett. Av Bevakias yttrande framgår att deras adressleverantör Active Leads AB tar fullt ansvar för händelsen. Anmälan mot Bevakia lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies