Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Canal Digital (Allente)

Uttalande 2021-11-19

Dnr 21-129

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Canal Digital (Allente)

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Canal Digital (Allente) den 20 september 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Allente har uppgett att anmälaren lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad genom att delta i en tävling online. Tävlingen var anordnad av Lead IT Online. Allente har uppgett att konsumenter har möjlighet att återkalla sitt samtycke, men i fallet har det inte skett. Därför har Allente försökt nå anmälaren i marknadsföringssyfte. Allente har till NIX-nämnden bifogat en bild som visar informationen om anmälarens lämnade samtycke som visar att deltagandet i tävlingen gjordes den 3 september.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att anmälaren lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad. Ett undantag från förbudet till kontakt enligt reglerna för NIX-Telefon föreligger och NIX-nämnden lämnar därför anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.