Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-130

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB (Tre) den 22 september 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tre har motsatt sig uppgift att de har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Numret har enligt Tre ringts av en av Tres återförsäljare för att sälja företagsabonnemang, anmälarens telefonnummer är registrerat på en enskild firma. I samband med anmälan till NIX-nämnden har Tre tagit bort den enskilda firmans telefonnummer ur Tres register och kommer inte bli uppringd igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälarens nummer finns registrerat på en enskild firma. Tre har uppgett att de ringt anmälaren i anmälarens egenskap av företagare. NIX-nämndens praxis jämställer den som bedriver näring oavsett bolagsformen aktiebolag eller enskild firma och har tidigare bedömt att spärren i NIX-Telefon endast gäller konsumenter.

Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.