Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-131

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB (Tre) den 27 september 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tre har uppgett att samtalet ringts av en av Tres återförsäljare. I det avtal mellan Tre och återförsäljaren föreskrivs att återförsäljaren vid alla uppdrag ska följa tillämplig lag, branschpraxis och följa relevanta etiska regler. Återförsäljaren har enligt Tre förbundit sig till att endast kontakta konsumenter som godkänt sådan kontakt. I det aktuella fallet har Tre anfört att en säljare har ringt ett annat telefonnummer tillhörande anmälaren, som inte är spärrat i NIX-Telefon, och frågat efter anmälaren. Återförsäljaren har vid detta samtal nått en anhörig, som har hänvisat till att ringa det nummer som anmälaren har angett i anmälan till NIX-nämnden. När säljaren har ringt detta nummer framkom att numret var spärrat i NIX-Telefon varpå säljaren har bett om ursäkt och avslutade samtalet. Tre har slutligen uppgett att både de och återförsäljaren ser allvarligt på det inträffade och beklagar incidenten.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att Tre medgivit att deras återförsäljare har ringt anmälaren för att bedriva telefonförsäljning för Tre:s räkning. Att det aktuella numret ringts först efter det att en hänvisning lämnats och då det första telefonnumret inte varit infört i spärregistret gör att Tre, i det nu aktuella fallet, inte bör hållas ansvarigt för det inträffade. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.