Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Skandiamäklarna

Uttalande 2021-11-19

Dnr 21-133

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Skandiamäklarna

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Skandiamäklarna har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Skandiamäklarna trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Skandiamäklarna har uppgett att de hämtat anmälarens telefonnummer från en nummerupplysningstjänst och att de därför inte haft anledning att tro att anmälarens telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Skandiamäklarna har även uppgett att personen som ringde var ny på jobbet och därför inte fullt införstådd med innebörden av spärregistret NIX-telefon.

Slutligen har Skandiamäklarna uppgett att eftersom telefonnumret går att hitta genom en offentlig nummerupplysningstjänst så är det inte möjligt att veta att telefonnumret är spärrat förrän personen svarar i telefon och berättar detta.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Det är i ärendet ostridigt att Skandiamäklarna har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Enligt 21 § marknadsföringslagen är detta inte tillåtet om mottagaren tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Företag, i detta fall Skandiamäklarna, är enligt lag skyldiga att kontrollera huruvida telefonnummer som de avser att kontakta i marknadsföringssyfte är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Kontrollen ska ske innan konsumenterna kontaktas. Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Anmälaren har därmed tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden via telefon i enlighet med vad som står i 21 § marknadsföringslagen. Genom att Skandiamäklarna har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon så har företaget agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Det faktum att anmälarens telefonnummer funnits registrerat hos en nummerupplysningstjänst saknar därvid betydelse.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies