Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svevitak och Bygg AB

Uttalande 2021-11-14

Dnr 21-135

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svevitak och Bygg AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Svevitak och bygg AB har i strid med 21 § marknadsföringslagen riktat marknadsföring via telefon till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Svevitak och bygg AB trots att han tydligt motsatt sig detta genom att ha registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Svevitak och bygg AB har uppgett att samtalet varit ett misstag som berott på brister i kommunikationen med en provanställd. Företaget har även uttryckt att de beklagar det inträffade samt att de vidtagit åtgärder för att det inte skall upprepas i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Det är i ärendet ostridigt att Svevitak och bygg AB har kontaktat anmälaren trots att telefonnumret varit registrerat i NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svevitak och bygg AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.