Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2021-11-26

Dnr 21-136

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Telia trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Telia har uppgett att säljaren tidigare hade ringt anmälarens sambos telefonnummer, som inte är registrerat i NIX-telefon. Under detta samtal uppgav anmälarens sambo att det var anmälaren som ”sköter” det som säljaren pratade om. Telia har vidare uppgett att säljaren efter samtalet sökte upp anmälarens telefonnummer och registrerade detta i Telias system.

Telia har uppgett att säljaren agerade i strid med Telias arbetssätt samt att Telia har vidtagit åtgärder.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Det är i ärendet ostridigt att Telia har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Av underlaget i ärendet framgår det att säljaren har agerat i strid med Telias arbetssätt och på eget initiativ uppsökt och registrerat anmälarens telefonnummer i företagets register. Mot bakgrund av detta vill NIX-nämnden understryka vikten av att tydligt informera sin personal om de regler som finns och det arbetssätt företaget arbetar efter. Det framgår vidare av underlaget att Telia har haft tydliga riktlinjer för sin marknadsföring samt att dessa riktlinjer har kommunicerats till de som är ansvariga för företagets marknadsföring. Telia får härigenom anses ha gjort vad som rimligen kan krävas av företaget i denna situation. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Telia inte kan hållas ansvarigt för den enskilde säljarens felaktiga agerande i ärendet. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies