Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2021-12-04

Dnr 21-137

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer var registrerat i NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Tryggsam trots att hon tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sina telefonnummer i NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tryggsam har uppgett att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan anmälaren och företaget och att anmälaren blivit kontaktad i syfte att mersälja. Tryggsam har även uppgett att anmälaren inte tidigare har begärt att inte bli kontaktad.

NIX-nämndens bedömning Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

Det är i ärendet ostridigt att Tryggsam har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det framgår emellertid av underlaget att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är således tillämpligt och Tryggsams agerande kan inte anses vara i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.