Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Heap

Uttalande 2022-01-19

Dnr 21-143 samt 21-144

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Heap

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Heap har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har tagit emot oadresserad reklam från Heap på deras bil som varit placerad i närheten av deras brevlåda trots att de med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam. Anmälarna har båda gett uttryck för uppfattningen att Heap på detta sätt detta sätt sökt kringgå de regler som gäller för oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Heap har uppgett att de anlitar unga studenter för utdelning av reklam. Heap har vidare uppgett att de inte varit tydliga nog i deras instruktioner för vilka regler som finns för ”nej tack till reklam”-skyltar på brevlådor eller dörrar i kombination med privata parkeringar. Heap har uppgett att de kommer att informera reklamutdelarna om detta samt att de beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälarnas brevlådor har varit försedda med en ”nej tack till reklam”-skylt och att de därmed i lagens mening tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam. Av underlaget framgår vidare att reklamen i fråga har placerats på anmälarnas bilar som varit parkerade på deras respektive privata parkering i direkt anslutning till deras brevlåda. NIX-nämnden bedömer att denna metod för utdelning av reklam skall likställas med att placera reklamen i brevlådan. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Heap har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att delta ut oadresserad reklam trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av NIX-nämnden med ledamöterna Niklas Briselius, Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson och Magnus Sjögren.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden Vägledande uttalanden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.