Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

AB Sappa

Uttalande 2021-12-04

Dnr 21-149

Anmälare:

En konsument

Motpart:

AB Sappa

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

AB Sappa har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
AB Sappa har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har uppgett att han flera gånger avregistrerat sig från vidare utskick utan verkan.

Företagets uppgifter

AB Sappa har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Eftersom AB Sappa har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att AB Sappa har skickat sms-reklam trots att anmälaren upprepade gånger invänt mot detta. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner därför att AB Sappa har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som inte samtyckt till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Eftersom AB Sappa har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att han har följd instruktionerna för avregistrering i sms-reklamen han mottagit men att han trots detta mottagit ytterligare sms-reklam från AB Sappa. Det har alltså funnits en avregistreringslänk men den har inte fungerat tillfredställande. NIX-nämnden finner därför att AB Sappa har agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom företaget har skickat sms-reklam utan en tillfredställande möjlighet till avregistrering.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.