Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tradera

Uttalande 2021-11-14

Dnr 21-151

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tradera

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Tradera har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via e-post trots att hon återtagit sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter

Tradera har uppgett att företagets system haft ett systemfel som skapat fördröjningar och gjort att anmälarens återtagna samtycke inte fått verkan förrän en tid senare, den 15 oktober. Systemfelet gjorde att anmälaren mottog fortsatt e-postreklam efter att denne återtagit sitt samtycke. Tradera har uppgett att systemfelet upptäcktes av företagets interna system och åtgärdades kort efter upptäckten.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren invänt mot att få fortsatt e-postreklam men att denne trots detta mottagit ytterligare e-postreklam. Av underlaget framgår att det inträffade berodde på en tekniskt fel i Traderas system som gjorde att anmälarens invändnig mot fortsatta utskick inte fick verkan förrän åtminstone två veckor senare.

En konsuments begäran om återtaget samtycke till reklamutskick ska behandlas och verkställas av företag på ett tillfredställande sätt. I ärendet har det dröjt mer än två veckor innan det återtagna samtycket fått erforderlig verkan och reklamutskicken till anmälaren upphört. Även om företag måste ges rätt till en viss tidsrymd för att ha möjlighet att hantera och verkställa en sådan begäran finner NIX-nämnden att två veckor överstiger vad som kan anses utgöra en skälig tidsrymd. Tradera har således agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument som återtagit sitt samtycke till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.