Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hjälper.se

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-154

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hjälper.se

Frågeställning:

Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Hjälper.se har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Hjälper.se den 7 oktober 2021 trots att hon tydligt motsatt sig detta genom en Nej Tack-skylt på brevlådan. Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Hjälper.se har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då Hjälper.se har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att Hjälper.se har delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att anmälaren hade en Nej Tack-skylt på brevlådan. NIX-nämnden finner att Hjälper.se har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget har riktat reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies