Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Aller Media AB

Uttalande 2022-04-28

Dnr 21-157

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Aller Media AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Aller Media AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Aller Media den 10 mars 2021 trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Det framgår av underlaget att anmälaren har återkallat sitt samtycke genom att följa de instruktioner för avregistrering som följde med sms-reklamen vid ett tidigare tillfälle. Anmälaren har till anmälan bifogat en bild av den anmälda reklamen, som visar att han har begärt avregistrering från reklamen samt att han senare har mottagit sms-reklam.

Företagets uppgifter

Aller Media har anfört att två kontakter har varit registrerade hos företaget med samma telefonnummer och samma e-postadress. Aller Media har uppgett att deras avregistreringsfunktion fungerar, men att bara den ena kontakten avregistrerades från fortsatt sms-reklam vid avregistreringen, och inte bägge kontakter. Reklamen som skickades efter den ena kontaktens spärr skickades till den andra kontakten, som registrerat sig med samma nummer. Detta fel är enligt Aller Media åtgärdat och båda kontakter är spärrade från reklam.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Aller Media AB. Aller Media har förklarat det inträffade med att två kunder har varit registrerade med samma telefonnummer. Bolaget har avregistrerat den ena kontakten vilken olyckligtvis inte varit den som önskat bli avregistrerad. Till följd av detta har den spärr genomförd den 10 mars 2021 av anmälaren inte fungerat korrekt.

Det är ostridigt att anmälaren tagit emot SMS-reklam från Aller Media efter det att denne avregistrerat sig. Den förklaring som lämnats, att Aller Media kommit att avregistrera endast en av två kontakter med samma telefonnummer, fråntar inte företaget från ansvaret. Det åligger avsändaren (i detta fall Aller Media) att säkerställa att en avregistrering får avsedd effekt.

Aller Media har därmed överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av NIX-nämnden med ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.