Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

NetOnNet AB

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-158

Anmälare:

En konsument

Motpart:

NetOnNet AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

NetOnNet AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från NetOnNet AB (NetOnNet) den 15 oktober. Han har uppgett att han i samband med ett köp från NetOnNet har valt att kryssa ur två stycken förikryssade rutor för e-post samt sms-reklam och därmed inte lämnat sitt samtycke för sådan reklam. Till anmälan har bifogats ett foto av den anmälda reklamen. Fotot visar ett e-postutskick som bland annat marknadsför mobiltelefonskal.

Företagets uppgifter

NetOnNet har uppgett att det för dem är viktigt att följa marknadsföringslagstiftning samt etiska regler som gäller kring hantering av kunddata. NetOnNet har bekräftat att anmälaren blev kund den 13 oktober samt att han via NetOnNet:s kundtjänst den 2 november blev avregistrerad från marknadsföring. NetOnNet har bekräftat att anmälaren tiden där emellan fick e-postreklam skickad till sig. NetOnNet har inte kunnat se exakt vad som hände vid köptillfället, om rutorna för e-post respektive sms-reklam varit ifyllda eller ej, och vad anledningen är till att anmälaren mottagit e-postreklam. NetOnNet har vidare uppgett att de beklagar att anmälaren upplever sig ha fått reklam skickad till sig utan sitt godkännande. Till yttrandet har NetOnNet skickat ett foto som visar de rutor som går att kryssa i gällande sms- och e-postreklam i samband med köp.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit e-postreklam från NetOnNet. NetOnNet har inte motsatt sig uppgift om att de har skickat e-postreklam till anmälaren utan att han har lämnat sitt samtycke till det. NetOnNet har inte kunnat visa om anmälaren i samband med köp samtyckt till sådan reklam eller ej, därför anser NIX-nämnden att NetOnNet har skickat e-postreklam till en konsument som inte samtyckt till det på förhand. NetOnNet har därmed agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda E-post Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.