Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2 Sverige AB

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-173

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2 Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tele2 Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tele2 Sverige AB har uppgett att företaget inte har kontaktat anmälaren. Till stöd för denna uppgift har företaget hänvisat till att telefonnumret inte finns i något av de kontaktuppgiftsregister som företaget använder sig av och inte heller i någon lista över utgående samtal. Tele2 Sverige AB har slutligen uppgett att de misstänker att det varit fråga om ett så kallat fulsälj (företag som felaktigt utger sig att ringa från en viss operatör för att samla uppgifter och sedan försöka sälja in något annat).

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida Tele2 Sverige AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren har i sin anmälan anfört att denne blivit uppringd av Tele2 Sverige AB. Tele2 Sverige AB har i sitt yttrande uppgett att de aldrig har kontaktat telefonnumret och till stöd för detta hänvisat till deras samtalslistor över utgående samtal där något samtal till telefonnumret inte finns registrerat. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för företagets inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Tele2 Sverige AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.