Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Vialarm

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-177

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Vialarm

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Vialarm har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Vialarm trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Vialarm har uppgett att de begärt en förklaring av sin leverantör men att denne inte kunnat precisera vad som orsakat det inträffade. Företaget har uppgett att den troligaste förklaringen är att telefonnummerlistan inte varit tillräckligt uppdaterad, alternativt att telefonnumret varit registrerat på ett företag. Vialarm har vidare uppgett att de beklagar det inträffade samt att de vidtagit åtgärder gentemot den leverantör de samarbetat med.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Av underlaget i ärendet framgår att Vialarm (genom en leverantör) har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Vialarm agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.