Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta Sweden Group

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-178

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta Sweden Group

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zmarta Sweden Group flera gånger trots att han i tidigare samtal begärt att inte bli kontaktad av företaget igen.

Företagets uppgifter

Zmarta Sweden Group har uppgett att de inte mottagit någon begäran från anmälaren om att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Zmarta Sweden Group har uppgett att de fått samtycke att kontakta anmälaren genom en tävling denne deltog i. Zmarta Sweden Group har vidare uppgett att företaget efter detta har gjort fyra kontaktförsök men att alla dessa samtal gått till mobilsvar och att de således inte under något av samtalet pratat med anmälaren. Till stöd för detta har Zmarta Sweden Group bifogat utdrag ur deras samtalsloggar.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Av underlaget i ärendet framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida anmälaren har motsatt sig att Zmarta Sweden Group kontaktar denne i marknadsföringssyfte. Anmälaren har i sin anmälan anfört att Zmarta Sweden Group har kontaktat honom vid ett flertal tillfällen och att han under ett av dessa samtal begärt att företaget skall sluta att ringa honom. Zmarta Sweden Group har uppgett att de försökt kontakta anmälaren vid fyra olika tillfällen men att alla dessa samtal ledde till anmälarens mobilsvar. Till stöd för detta har företaget bifogat ett utdrag från deras samtalslista. Utdraget visar att fyra kontaktförsök gjorts samt att alla dessa misslyckats. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för företagets inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Zmarta Sweden Group har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.