Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Coop Sverige

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-179

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Coop Sverige

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad direktmarknadsföring från Coop Sverige trots att han tydligt motsatt sig detta genom kontakt med företaget 2020-04-29.

Företagets uppgifter

Coop Sverige har uppgett att anmälaren motsatt sig kontakt i form av e-postutskick men att någon avregistrering från medlemstidningen som skickas via post till medlemmarna inte har skett. Coop Sverige har uppgett att de beklagar att anmälaren har uppfattat det som att denne har avregistrerat sig från utskick i samtliga kanaler och har vidtagit åtgärder för att tydligare klargöra vilken kontaktväg medlemstidningen skickas via samt avprenumeration av respektive kontaktväg.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Såvitt NIX-nämnden kan bedöma så har anmälaren avböjt kontakt i form av e-postutskick och därvid haft uppfattningen att denna begäran även inkluderat annan kommunikation som direktadresserade (fysiska) ”brevutskick”.

En begäran mot ytterligare e-postreklam, t.ex. via den länk/möjlighet som ska finnas vid varje e-postutskick, avser emellertid endast den kanalen såvida inte annat anges.

Coop Sverige har därmed inte överträtt 21 § marknadsföringslagen då och ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies