Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-181

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling har uppgett att det inträffade beror på att utdelaren förmodligen har missat nej-tack dekalen på denna adress. Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling har vidare uppgett att företaget alltid informerar de som anställs för utdelning att respektera nej-tack-dekaler.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Zetterberg och Blomberg Fastighetsförmedling har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.