Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Advisa AB

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-182, 21-183, 21-184, 21-185 samt 21-186

Anmälare:

Fem konsumenter

Motpart:

Advisa AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms trots att de inte har lämnat sitt samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Advisa AB har uppgett att de anlitat ett företag som fått i uppdrag att arbeta med Advisa ABs marknadsföring. Samarbetet är reglerat genom tydligt uppsatta regler för hur marknadsföringen skall gå till. Advisa AB har vidare uppgett att det vid granskning av det inträffade framkommit att samarbetsbolaget köpt anmälarnas telefonnummer av en tredje aktör. Advisa AB har inte godkänt denna transaktion.

Advisa AB har slutligen uppgett att samarbetsbolaget har tagit på sig det fulla ansvaret för det inträffade, att samarbetsbolaget inte kommer att använda sig av denna tredje aktör igen samt att samtliga framtida utskick mot listor skall godkännas av Advisa AB.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är ostridigt att Advisa AB har skickat sms-reklam till anmälarna utan att dessa gett sitt samtycke till det. Av underlaget framgår att Advisa AB har anlitat en extern aktör för marknadsföring åt Advisa AB och att det är denna aktör som skickat sms-reklam för Advisa AB. Det framgår även av underlaget att Advisa AB i avtalet med den externa aktören särskilt reglerat hur marknadsföringen skall utföras och att sms-reklamen som skickats varit i strid med dessa riktlinjer. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Advisa AB vidtagit erforderliga åtgärder och att bolaget, denna gång, inte ska hålals ansvarigt för det inträffade. Respekrive anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.