Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lustgaser Sverige

Uttalande 2021-11-19

Dnr 21-187

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lustgaser Sverige

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Lustgaser Sverige har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat sitt samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Lustgaser Sverige har uppgett att deras verksamhet har kopplingar till flera klubbar och event. Vidare har Lustgaser Sverige uppgett fyra möjliga förklaringar till att anmälaren blivit kontaktad: 1) anmälaren har glömt att denne gett sitt telefonnummer till Lustgaser Sverige 2) att anmälarens telefonnummer har givits till Lustgaser Sverige av en tidigare innehavare 3) att anmälarens telefonnummer har nedtecknats felaktigt av någon 4) att anmälarens telefonnummer har registrerats på grund av att ett telefonnummer har avlästs fel vid hantering. Lustgaser Sverige har uppgett att de beklagar det inträffade samt att anmälarens telefonnummer nu är struket från deras system.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Enligt anmälarens uppgifter har denne inte givit sitt samtycke till att bli kontaktad via sms av Lustgaser Sverige i marknadsföringssyfte. Anmälaren har vidare uppgett att denne inte har varit i något kundförhållande till Lustgaser Sverige. Lustgaser Sverige har anfört fyra olika förklaringar till det inträffade, bland annat att samtycke förelegat alternativt att det varit fråga om ett administrativt misstag. Något underlag som stödjer någon av dessa uppgifter har emellertid inte presenterats i ärendet. Lustgaser Sverige kan därmed inte anses ha gjort sannolikt att samtycke föreligger eller att något undantag är tillämpligt. NIX-nämnden finner därför att Lustgaser Sverige har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies