Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bodystore

Uttalande 2021-12-14

Dnr 21-190

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bodystore

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Bodystore har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat sitt samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Bodystore har uppgett att det inträffade beror på ett systemfel. Anmälarens avregistrering från vidare utskick har registrerats men när anmälaren senare genomförde ett köp från Bodystore har anmälarens avregistrering av misstag upphört. Bodystore har uppgett att detta inte skall kunna ske och att företaget kommer att se över detta.

Bodystore har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är ostridigt att Bodystore har skickat sms-reklam till anmälaren utan att denne gett sitt samtycke till det. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Bodystore agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.