Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-01-28

Dnr 21-191

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB ( Tre) den 27 oktober 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Han har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Tre har uppgett att anmälaren har ringts upp av Tre:s försäljare i dennes egenskap av företagare. Numret som ringts upp är registrerat på en enskild firma och har ringts i syfte att sälja företagsabonnemang. Tre har uppgett att de i samband med anmälan dock har spärrat numret från framtida reklam via telefon.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat på en enskild firma. Tre har uppgett att de har ringt anmälaren i hans egenskap av företagare. NIX-nämnden har i sin praxis inte gjort skillnad på bolagsform när det kommer till undantag från NIX-Telefonspärren. NIX-Telefon spärrar konsumenter från oönskad telefonreklam. NIX-nämnden har i tidigare uttalanden inte ansett att samtal som rings till den som bedriver näring och som rör dennes företag faller inom den spärr som NIX-telefon ger. NIX-nämnden finner därmed att ingen överträdelse av marknadsföringslagen har skett. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.