Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-193

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Tele2 har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tele2 den 28 oktober 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tele2 har uppgett att deras leverantör av telefonnummer har kontrollerat numret mot NIX-telefon den 27 oktober 2021 och fått svar att numret inte var infört i spärregistret vid tillfället.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Enligt underlaget har Tele2 ringt anmälaren för att dennes telefonnummer enligt Tele2:s leverantör inte var spärrad vid tiden för samtalet. Efter NIX-nämndens kontroll mot NIX-telefon framgår dock att anmälaren har varit spärrad i NIX-telefon sedan 2 december 2014. Tele2 har därmed låtit ringa en konsument som var spärrad i NIX-Telefon och som därmed tydligt motsatt sig sådan reklam. NIX-nämnden finner att Tele2 därför har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.