Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordic Green Energy

Uttalande 2022-01-28

Dnr 21-198

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordic Green Energy

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Nordic Green Energy har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de har låtit rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Nordic Green Energy (Nordic) den 25 oktober 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Nordic har uppgett att Nordics samarbetspartner har brustit i hanteringen gällande anmälaren. Enligt Nordics rutin ska samtliga kontaktlistor kontrolleras mot NIX-Telefon. I det aktuella fallet har den uppringande säljaren fått anmälarens telefonnummer av en annan uppringd person. Nordic har uppgett att de gjort tydligt för sin samarbetspartner att det inte är förenligt med Nordics riktlinjer eller rutiner att kontakta personer vars telefonnummer inte är kontrollerade mot NIX-Telefon.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren har fått reklam riktad mot sig av Nordic trots att anmälaren vid tiden för samtalet var spärrad i NIX-telefon. Enligt NIX-nämndens tidigare praxis har uppdragsgivande företag hållits ytterst ansvarig när en överträdelse av marknadsföringsreglerna gjorts av ett uppdragstagande företag.

NIX-nämnden bedömer därmed att Nordic har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de har låtit rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.