Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Business Media Sales AB

Uttalande 2022-01-28

Dnr 21-200

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Business Media Sales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Bonnier Business Media Sales AB (Bonnier) den 22 oktober 2021 trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bonnier har uppgett att de ringt anmälarens telefonnummer i god tro om att numret tillhör en kund till Dagens Industri, för vilkas räkning Bonnier bedriver telefonförsäljning. Anmälarens telefonnummer finns registrerat sedan ett halvår på en kund till tidningen. Bonnier har vidare uppgett att anmälaren inte har svarat på Bonniers kontaktförsök, så misstaget har inte uppdagats. Bonnier har anfört att de har som rutin att spärra telefonnummer om en konsument motsätter sig fortsatt kontakt. I detta fall har Bonnier inte mottagit någon invändning mot kontakt via telefon eller via annat sätt. Bonnier har slutligen uppgett att de inte anser att de har överträtt 21 § marknadsföringslagen då Bonnier var i god tro om att numret till anmälaren tillhörde en befintlig kund som de hade rätt att kontakta, samt att anmälarens nummer i samband med anmälan har spärrats från framtida reklam.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Bonnier har kontaktat anmälaren via telefon, trots att anmälaren var spärrad i NIX-telefon för att Bonnier enligt yttrande trodde att numret tillhörde en befintlig kund. Bonnier har uppgett att de inte kommit i kontakt med anmälaren, eller har hittat någon annan invändning mot reklam från anmälaren. Anmälarens nummer var dock infört i spärregistret NIX-telefon och anses därmed i lagens mening ha motsatt sig reklam via telefon.

NIX-nämnden anser att ett företag som bedriver telefonförsäljning för annans räkning normalt ska kunna förlita sig på uppdragsgivarens uppgifter om till exempel kundrelationer. Som uppdragstagare finns det oftast endast begränsade möjligheter att kontrollera en sådan uppgift och det kan normalt inte krävas att sådana mer ingående undersökningar vidtas.

I förevarande fall menar NIX-nämnden därför att Bonnier haft fog för uppfattningen att det förelegat ett undantag (kundrelationen) och att företaget därför inte ska lastas för det inträffade.

NIX-nämnden vill avslutningsvis uttrycka sin förståelse för anmälarens frustration över det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Telemarketing Avgjorda ärenden Friade

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies