Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bevakia AB

Uttalande 2022-01-18

Dnr 21-203

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bevakia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Bevakia AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bevakia AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bevakia AB har uppgett att telefonnumret enligt deras loggar har köpts efter att det har kontrollerats mot NIX. Efter kontakt med leverantören har emellertid framkommit att telefonnumret inte har kontrollerats via leverantören.

Bevakia AB har uppgett att det inte är möjligt att avgöra vad som har hänt och om det är hos Bevakia AB eller hos leverantören som felet har inträffat. Bevakia AB misstänker att det som hänt är att Bevakia AB av misstag köpt telefonnumret utan att begära NIX-kontroll eller att leverantören av misstag har sålt telefonnumret utan att utföra NIX-kontrollen.

Bevakia AB har slutligen uppgett att de har sett över sina rutiner och stramat åt hanteringen. Bevakia AB kommer framöver att använda ett loggsystem som möjliggör för företaget att gå tillbaka och se vad som gjorts med adressfilerna och när det skett.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget i ärendet framgår att Bevakia AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Bevakia AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies