Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Business Media Sales

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-204

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Business Media Sales

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Bonnier Business Media Sales trots att han tydligt motsatt sig detta genom att registrera sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bonnier Business Media Sales har uppgett att anmälaren i samband med en prenumeration hos företaget uppgett att denne är fastighetsmäklare och uppgett det anmälda telefonnumret som kontaktuppgift. Företaget har uppgett att de därför har registrerat telefonnumret på anmälaren som näringsidkare samt att de sedan försökt kontakta anmälaren i egenskap av fastighetsmäklare.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad till mottagaren i egenskap av företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Bonnier Business Media Sales har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Bonnier Business Media Sales har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till denne i egenskap av näringsidkare. Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Bonnier Business Media Sales kontaktade anmälaren i egenskap av företagare och inte konsument. Mot bakgrund av detta är reglerna för NIX-telefon inte tillämpliga och Bonnier Business Media Sales agerande står således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.