Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Centomila AB

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-205

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Centomila AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Centomila AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-telefon

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Centomila AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Centomila AB har uppgett att företaget samtalet varit ett misstag som berott på brister i systemet. Företaget har även uttryckt att de beklagar det inträffade samt att de brister som uppdagats har åtgärdats.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Av underlaget i ärendet framgår att Centomila AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Centomila AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies