Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Centomila AB

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-206

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Centomila AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Centomila AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Centomila AB har uppgett att de köpt telefonnumret av en leverantör under garanti att telefonnumret är kontrollerat mot NIX-telefon. Centomila AB har vidare uppgett att det efter kontakt med leverantören framkommit att telefonnumret på grund av ett glapp i leverantörens system inte följt med kontrollen mot NIX-telefon. Leverantören har efter det inträffade vidtagit åtgärder för att det inte skall inträffa igen.

Centomila AB har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är ostridigt att Centomila AB har kontaktat amälaren trots att denne har sitt telefonnummer registrerat i spärregistret NIX-telefon. Av underlaget framgår att företaget köpt telefonnumret av en leverantör samt att det inträffade beror på brister hos denna leverantör. Med hänsyn till att företaget i avtalet med den externa leverantören särskilt reglerat att samtalslistorna skall vara kontrollerade mot NIX och att telefonnumret levererades i strid med detta finner NIX-nämnden att Centomila AB inte kan lastas för det inträffade och ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.