Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Effective Communication Dnr AB

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-207

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Effective Communication Dnr AB

Frågeställning:

Tysta samtal och god sed vid direktmarknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon ett flertal gånger har blivit uppringd av Effective Communication Dnr AB men när anmälaren har svarat i telefonen är det ingen där.

Företagets uppgifter

Effective Communication Dnr AB har uppgett att de har kontaktat anmälaren på uppdrag av ett företag hos vilket hon är kund. Företaget har uppgett att anmälaren inte svarat i telefonen under något av dessa försök och att något så kallat tyst samtal eller tappat samtal således inte har skett. Till stöd för detta har Effective Communication Dnr AB bifogat ett utdrag från deras samtalslogg som visar tre stycken samtal utan svar, inga samtal med svar och inga tappade samtal.

NIX-nämndens bedömning

Tysta samtal

Ärendet rör så kallade tysta samtal från företag till konsument. Sådana tysta samtal strider mot god sed vid direktmarknadsföring. Av Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument följer att uppringaren efter ett sådant tyst samtal ska ringa upp konsumenten, denna gång med en agent och förklara varför det första samtalet var tyst. Det framgår av den samtalslogg som presenterats i ärendet att Effective Communication Dnr AB gjort tre kontaktförsök till anmälaren och att inget av dessa tappades. Detta får anses ge stöd för Effective Communication Dnr ABs inställning i frågan. NIX-nämnden gör därför bedömningen att Effective Communication Dnr ABs agerande inte varit i strid med Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies