Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-210

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att han tydligt motsatt sig detta genom att registrera sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB har uppdragit åt en leverantör att marknadsföra och sälja Hi3G Access ABs abonnemang gentemot företag. Det telefonnummer som anges i anmälan återfinns inte i någon av de samtalslistor som Hi3G Access ABs har tillhandahållit leverantören, däremot finns en enskild firma registrerad under anmälarens namn. Hi3G Access AB har uppgett att de misstänker att leverantören har kontaktat anmälarens telefonnummer i ett försök att nå den enskilda firma som denne har.

Hi3G Access AB har vidare uppgett att de beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad till mottagaren i egenskap av företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Hi3G Access AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till denne i egenskap av näringsidkare. Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Hi3G Access AB kontaktade anmälaren i egenskap av företagare och inte konsument. Mot bakgrund av detta är reglerna för NIX-telefon inte tillämpliga och Hi3G Access AB agerande står således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.