Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Miljonlotteriet

Uttalande 2021-12-17

Dnr 21-218 samt 21-219

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Miljonlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Miljonlotteriet trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Miljonlotteriet har uppgett att anmälaren samtyckt till att Miljonlotteriet kontaktar dem i marknadsföringssyfte. Miljonlotteriet har uppgett att anmälarna i samband med att de anmält sig till en tävling har kryssat i en ruta genom vilken det framgår att samtycke ges till att Miljonlotteriet kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Av underlaget framgår att Miljonlotteriet har kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte trots att deras telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det framgår emellertid även att anmälarna genom en tävlingsanmälan samtyckt till att Miljonlotteriet kontaktar dem i marknadsföringssyfte. Undantaget som anges i reglerna för NIX-telefon om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt och NIX-nämnden bedömer att Miljonlotteriets agerande inte står i strid med 21 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden lämnar ärendena utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.