Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord

Uttalande 2022-02-21

Dnr 21-239 samt 21-240

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

PostNord

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Postnord har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam från PostNord trots att de med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Postnord har uppgett att anmälarnas brevlådor i detta ärende är så kallade fastighetsboxar. När utdelaren ska dela ut post till en sådan fastighetsbox öppnar denne hela framsidan till boxen och konsumenters eventuella Nej tack-dekaler syns då inte för utdelaren. Postnord rekommenderar att anmälaren märker upp sin brevlåda med Nej tack-dekal som syns för utdelaren även när hela framsidan öppnats.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälarna tydligt markerat sina brevinkast med en Nej tack-dekal då de inte önskar ta emot oadresserad reklam. NIX-nämnden anser att om utdelare av post och reklam väljer att öppna hela framsidan på fastighetsboxen så läggs ansvar på utdelaren att ha rutiner för att se till att de hushåll som inte vill ha reklam inte heller får reklam i sin brevlåda. Det ska enligt NIX-nämnden inte krävas att konsumenter förser även insidan av sitt brevinkast med Nej tack-dekal för att tydligt visa att hushållet ej önskar reklam.

Postnord har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.