Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Spobik AB

Uttalande 2022-01-21

Dnr 21-245

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Spobik AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Spobik AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat sitt samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Spobik AB har uppgett att det inträffade beror på ett systemfel som resulterat i att ett oönskat reklam-sms har skickats till anmälaren. Spobik AB har vidare uppgett att systemfelet nu är åtgärdat.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är ostridigt att Spobik AB har skickat sms-reklam till anmälaren utan att denne gett sitt samtycke till det. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Spobik AB agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.