Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2022-02-04

Dnr 21-251

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Hallon har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har denna har blivit uppringd av Hallon den 17 november 2021 trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon samt att anmälaren tidigare har bett Hallon att inte ringa.

Företagets uppgifter

Hallon har uppgett att ett av Hallons callcenter har kontaktat anmälaren då anmälaren den 13 juli 2021 lämnat sitt samtycke att bli kontaktad genom att delta i en internettävling där vinsten var en skidresa. Hallon har i sitt yttrande bifogat länk till tävlingen som visar hur villkoren presenterades för konsumenter. Enligt villkoren accepterar en tävlande kontakt från de listade företagen. Hallon har slutligen uppgett att anmälaren i samband med anmälan till NIX-nämnden är avregistrerad och inte kommer att kontaktas igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Hallon har menat att samtycke lämnats av anmälaren och att ingen överträdelse av reglerna för NIX-telefon har skett.

I detta fall lämnas samtycke genom ett klick, då tävlanden accepterar villkoren. Det finns ingen möjlighet att kryssa ur företag som den tävlande inte vill lämna samtycke till, det finns ej heller en möjlighet att med ett klick kryssa ur alla företagen som listas som sponsor i tävlingen.

För att ett samtycke ska vara giltigt är det inte tillåtet att använda förikryssade rutor. Det får heller inte vara märkbart svårare att återkalla eller begränsa samtycket som det var att lämna det. Det nu åberopade samtycket är således inte giltigt då det varit betydligt svårare att återkalla eller begränsa detta än det var att lämna det.

Då anmälarens telefonnummer var infört i NIX-telefon och inget undantag föreligger så bedömer NIX-nämnden att Hallon har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies