Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Member24

Uttalande 2022-02-04

Dnr 21-259

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Member24

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

Member24 har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
Member24 har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam från member24 via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Han har uppgett att han är medlem hos Member24 men att han inte har fått information om att hans uppgifter kan komma att användas för marknadsföring. Han har även uppgett att han inte givits tillfälle att invända mot sådan behandling. Det framgår även av en bifogad bild på den anmälda reklamen att sms-reklamen saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Member24 har uppgett att konsumenter vid ingående av medlemskap hos Member24 godkänner villkor som ger företaget rätt att använda konsumentens uppgifter för marknadsföring. Member24 har i sitt yttrande bifogat en del av villkoren som även anger att en medlem kan återkalla sitt samtycke till villkoren genom att ringa eller skicka e-post till Member24.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren är medlem hos Member24. Member24 har uppgett att de har anmälarens samtycke till att rikta reklam mot honom. Member24 har visat ett utdrag ur sina allmänna villkor där det framgår att en konsuments uppgifter kan komma att användas för marknadsföring.

I Swedmas Branschkod för Personlig Integritet och Marknadsföring framgår av punkt 1.1.2.c att ett giltigt samtycke inte föreligger om samtycket ligger inlagt i avtalsvillkoren om inte behandlingen är en central del av avtalet. Att skicka marknadsföring till sina kunder är normalt inte något som krävs för avtalets genomförande, tvärtom måste kunden kunna få produkten men samtidigt kunna tacka nej till direktmarknasdsföring.

Det är den personuppgiftsansvarige, Member24, som har att visa att ett giltigt samtycke finns för behandling av personuppgifter. NIX-nämnden bedömer att det inte är visat att det finns ett giltigt samtycke för member24 att skicka sms-reklam till anmälaren.

NIX-nämnden bedömer att Member24 har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Underlaget visar att sådan funktion för avregistrering inte har funnits i den anmälda reklamen.

NIX-nämnden finner att Member24 har agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen då deras sms-reklam inte varit försedd med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.