Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Postkodlotteriet

Uttalande 2022-02-18

Dnr 21-264

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Postkodlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Postkodlotteriet den 29 november 2021 trots hon tidigare har bett Postkodlotteriet att inte ringa henne under ett telefonsamtal.

Företagets uppgifter

Postkodlotteriet har uppgett att anmälaren inte finns registrerad i företagets interna spärregister. Postkodlotteriet har inte kunnat finna något som visar att anmälaren har motsatt sig reklam till vare sig Postkodlotteriets kundservice eller till en säljare. Om en uppringd konsument motsätter sig att bli uppringd lägger säljaren in den informationen i systemet enligt Postkodlotteriet. Denna information förs sedan över till det interna spärregistret. Postkodlotteriet har även uppgett att deras säljare har instruerats att vara uppmärksamma på om en kund är negativ till samtalet, då Postkodlotteriet inte har något intresse av att ringa en konsument som inte vill ha telefonreklam. Slutligen har Postkodlotteriet uppgett att anmälaren i samband med anmälan till NIX-nämnden är införd i det interna spärregistret.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta. Underlaget visar motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att hon under ett telefonsamtal har bett Postkodlotteriet att inte ringa henne mer. Företaget har inte kunnat hitta något i sina system som visar en sådan invändning från anmälaren mot deras reklam.

I förevarande fall står ord mot ord och nämnden kan då inte med tillräcklig säkerhet säga att det skett en överträdelse. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.