Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HusmanHagberg AB

Uttalande 2022-02-25

Dnr 21-266

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HusmanHagberg AB

Frågeställning:

Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

HusmanHagberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från HusmanHagberg trots att hon tydligt motsatt sig detta genom att spärra sig i NIX adresserat.

Företagets uppgifter

HusmanHagberg har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då HusmanHagberg har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. NIX-nämnden finner att HusmanHagberg har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som haft en Nej Tack-skylt på brevlådan och därmed tydligt motsatt sig oadresserad reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.