Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Postkodlotteriet

Uttalande 2022-02-25

Dnr 21-268

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Postkodlotteriet

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Postkodlotteriet trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Postkodlotteriet har uppgett att de använder sig av oadresserad reklam i liten utsträckning. Oadresserad reklam skickas enligt Postkodlotteriet endast ut i ett område efter en ”Grannyra”. När Postkodlotteriet skickar oadresserad reklam är företaget mycket tydliga mot underleverantörer att inte dela ut reklam till hushåll som undanber sig sådan reklam. Postkodlotteriet har även uppgett att det under år 2021 inte delades ut någon oadresserad reklam. Postkodlotteriet har däremot uppgett att de samarbetar med tidningar för invikta reklamblad. Sådana samband gjordes enligt Postkodlotteriet i stor omfattning i december 2021. Under december gjordes även ett samarbete med en matboxleverantör, det anmälda reklambladet kan enligt Postkodlotteriet höra till en sådan matbox eller till en tidning. Slutligen har Postkodlotteriet anfört att den anmälda reklamen inte utgör oadresserad reklam och därmed inte utgör en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget visar motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Postkodlotteriet och Postkodlotteriet har uppgett att de inte delat ut sådan reklam under år 2021 utan att reklamen kan utgöra en bilaga till en tidning eller reklam som skickas med en matbox.

NIX-nämnden har i ett tidigare uttalande bedömt att reklamblad som skickas med leveranser av andra varor kan utgöra adresserad reklam. Det framgår inte av underlaget om den anmälda reklamen utgjorde en bilaga till en tidning eller ett reklamutskick från en paketleverans. Det är inte visat att den anmälda reklamen otgjorde oadresserad reklam. Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies