Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2022-02-25

Dnr 21-273

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam den 11 december 2021 trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svenskt Direktreklam (SDR) har uppgett att de är mycket noga med att följa branschens etiska regler samt att varje utdelare får information om detta vid starten av arbetet. Trots detta sker vid enstaka tillfällen misstag då hushåll tar emot reklam trots att de avböjt det. I förevarande fall är orsaken till misstaget att en utdelare missade Nej tack-skylten vilket SDR har bett om ursäkt för. SDR har tagit upp det inträffade med utdelaren och tror att anmälarens skylt ska respekteras framledes.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget visar att SDR har skickat oadresserad reklam till anmälaren trots att hon märkt sin brevlåda med en Nej tack-skylt. SDR har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies