Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2022-03-11

Dnr 21-275

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Enklare Ekonomi Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Enklare Ekonomi Sverige AB (Enklare) den 10 december 2021 trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att han ibland blir kontaktad tre gånger i veckan av Enklare.

Företagets uppgifter

Enklare har uppgett att de skickar sms-reklam om samtycke för sådan reklam har givits av en konsument under ett telefonsamtal. Enklare har anfört att de har köpt anmälarens uppgifter vid två tillfällen och anmälaren kontaktats 2021-10-18 samt 2021-12-10. Då inget kundförhållande etablerats gallrades anmälarens uppgifter ur systemet. Enklares säljare kan välja att en uppringd konsument ska få sms-reklam från Enklare beroende på samtalets utfall. Enklare har uppgett att säljaren under telefonsamtalet felaktigt har valt att sms ska skickas till anmälaren trots att denna inte har velat bli kontaktad via sms. Enklare har bekräftat att ett sms har skickats till anmälaren på grund av detta mänskliga misstag men har motsatt sig att anmälaren ska ha mottagit fler sms. Enklare har uppgett att de ska se över åtgärder för att incidenten inte ska upprepas samt att de tills vidare har tagit bort sms-utskick från ringsystemet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att Enklare har skickat sms-reklam till anmälaren trots att Enklare inte hade anmälarens samtycke till sådan kontakt. NIX-nämnden bedömer att Enklare har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies