Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Circle K

Uttalande 2022-03-11

Dnr 21-278

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Circle K

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Circle K i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har uppgett två e-postadresser till vilka han uppgett att han tagit emot e-postreklam. Han har även anfört att han vid tre tillfällen försökt avregistrera sig samt att han tidigare har begärt avregistrering. Till anmälan har anmälaren bifogat en skärmdump på e-postreklam daterad den 10 december 2021 till den första e-postadressen (cit. E-postadress A).

Företagets uppgifter

Circle K har uppgett att anmälarens första e-postadress, cit. E-postadress A, är kopplad till ett företagskonto. Enligt Circle K har anmälaren till denna e-postadress endast klickat på prenumerationsinställningar utan att göra något val. Circle K har anfört att anmälaren har avregistrerat e-postadress A från reklam den 10 december och sedan dess inte fått mer e-postreklam. Circle K har även uppgett att anmälaren har ett privatkort hos företaget, knuten till den andra e-postadressen, cit. E-postadress B. Enligt Circle K har ingen B2B-reklam skickats till denna e-postadress, men Circle K bekräftar att de mottagit klagomål gällande denna adress. Circle K har anfört att det är viktigt att behandla var adress för sig och har sammanfattat sitt svar som att anmälaren inte har slutfört sin avregistrering för e-postadress A.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det framgår av underlaget att anmälaren har två kort eller konton hos Circle K, knutna till två olika e-postadresser här kallade A och B. Anmälaren har för bägge e-postadresser uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från reklam genom de länkar som ges i e-postreklamen. Han har även uppgett att han har kontaktat företaget med begäran om avregistrering. Circle K har bekräftat att han har kontaktat företaget, men har då behandlat hans önskan för att gälla den ena adressen, e-postadress B tillhörande han privata konto. Gällande avregistreringen för e-postadressen till företagskontot har Circle K uppgett att sådan avregistrering aldrig slutförts och bekräftats förrän den 10 december.

Den bifogade skärmdumpen visar att anmälaren har tagit emot reklam till e-postadress A, knuten till företagskortet. Då underlaget inte visar att anmälaren har tagit emot reklam till den andra e-postadressen, e-postadress B, efter återkallat samtycke, och då det inte är visat att samtycket var återkallat innan den 10 december för e-postadress A bedömer NIX-nämnden att anmälan måste lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade E-post Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies