Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-02-21

Dnr 21-279

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Hi3G Access AB har inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB har uppgett att anmälarens telefonnummer har varit registrerat på en enskild firma enligt en digital företagsinformationstjänst. Hi3G Access AB har vidare uppgett att när telefonnumret senare avregistrerades från firman missades detta att uppdateras i Hi3G Access AB interna system vilket gjorde att dennes telefonnummer stod kvar i de interna samtalslistorna. Hi3G Access AB har slutligen framhållit att Hi3G Access AB ringde telefonnumret för att söka anmälaren i egenskap av företagare och inte privatperson.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga på företagare även om det är fråga om ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Hi3G Access AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till denne i egenskap av företagare. Till stöd för detta har Hi3G Access AB hänvisat till att telefonnumret tidigare varit registrerat som företagsmobil.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Hi3G Access AB kontaktade anmälaren i egenskap av företagare och inte konsument. Under sådana omständigheter är reglerna för NIX-telefon inte tillämpliga och Hi3G Access AB:s agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies