Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2022-02-21

Dnr 21-283

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Televisera trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Televisera har uppgett att de har tydliga rutiner och verktyg för att hantera NIX-registrerade telefonnummer. Företaget har vidare uppgett att det inträffade inte beror på brister i deras system utan den mänskliga faktorn. Säljaren som ringde samtalet var ny på jobbet och hade missat den varningssymbol som numret var försett med i deras system. Slutligen har Televisera uppgett att de beklagar det inträffade samt att de utfärdat en skriftlig varning till den berörda säljaren.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Det är i ärendet ostridigt att Telia har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Av underlaget i ärendet framgår det att säljaren i fråga har agerat i strid med Televiseras arbetssätt genom att ringa ett telefonnummer som varit försett med en varningssymbol i företagets system. NIX-nämnden vill betona vikten av att ha tydliga riktlinjer på plats samt att informera sin personal om dessa regler och det arbetssätt som företaget arbetar efter. Av underlaget i ärendet framgår att Televisera har haft ett tydligt system för att hantera NIX-spärrade telefonnummer samt att systemet varit tillgängligt och kommunicerats till säljarna. Televisera får härigenom anses ha gjort vad som rimligen kan krävas av företaget i denna situation. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Televisera inte kan hållas ansvarigt för den enskilde säljarens felaktiga agerande i ärendet. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.