Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Uttalande 2022-02-21

Dnr 21-285 samt 21-286

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB trots att de registrerat sitt respektive telefonnummer i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag när det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet. Av anmälarnas uppgifter framgår att Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte. Det framgår vidare av underlaget att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter vars telefonnummer varit registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.