Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

TryggHansa

Uttalande 2022-03-11

Dnr 21-291

Anmälare:

En konsument

Motpart:

TryggHansa

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

TryggHansa har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Trygghansa den 15 december 2021 trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

TryggHansa har uppgett att de har interna rutiner för att säkerställa att endast personer som samtyckt till det, alternativt där det finns en soft opt-in enligt 19 § 2 st marknadsföringslagen erhåller reklam likt den anmälda per sms. TryggHansa har uppgett att det tyvärr har brustit i rutinerna, vilket TryggHansa beklagar. TryggHansa har slutligen uppgett att de kommer se över rutiner och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att liknande inte inträffar igen.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

TryggHansa har medgett att de har riktat reklam via sms mot anmälaren.

NIX-nämnden bedömer att TryggHansa har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.