Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Circle K Sverige AB

Uttalande 2022-02-21

Dnr 21-293

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Circle K Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick.

NIX-nämndens beslut:

Circle K Sverige AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-postreklam från Circle K Sverige AB. Hon har vidare uppgett att hon skickat en reklamspärr till företaget och därmed tydligt motsatt sig e-postreklam. Till anmälan har bifogats ett foto av den anmälda reklamen. Fotot visar ett e-postutskick som informerar om vilka bensinstationer som erbjuder en viss typ av standardkvalitet på bensin.

Företagets uppgifter

Circle K Sverige AB har bekräftat att anmälaren har skickat in en begäran om att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Circle K Sverige AB har emellertid uppgett att utskicket i fråga inte utgjorde marknadsföring utan endast var avsett som ”produktinformation” om ett visst drivmedel och till vilka fordon det kan användas. Circle K Sverige AB har vidare uppgett att skälet till att de skickade ut informationen var att de fått flera frågor avseende just detta.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit ett e-postutskick från Circle K Sverige AB. Företaget har motsatt sig påståendet att e-postutskicket utgjort marknadsföring och istället anfört att det varit fråga om ”produktinformation”.

Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i en näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster. Begreppet omfattar även en naringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare.

E-postutskicket som anmälts informerar om Circle K Sverige AB:s produkter och vilka försäljningsställen som erbjuder dessa produkter. Syftet med att lämna denna information måste anses vara att främja avsättningen av Circle K Sverige AB produkter. Utskicket ifråga faller således inom definitionen av marknadsföring enligt 3 § marknadsföringslagen.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Circle K Sverige AB agerat i strid med 19 § marknadföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat. Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda E-post Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies