Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Wet World Energy Solutions AB

Uttalande 2022-03-14

Dnr 21-294 samt 21-295

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Wet World Energy Solutions AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda i marknadsföringssyfte från telefonnummer 0762088158 respektive 0721447656, trots att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Wet World Energy Solutions AB har uppgett att inget av dessa telefonnummer tillhör företaget och har därför motsatt sig anmälningarna.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida anmälarna har blivit kontaktade av Wet World Energy Solutions AB i marknadsföringssyfte. NIX-nämnden har sökt kontakt med operatören Tele2 för att eftersöka vem som står bakom telefonnumren, på grund av sekretess har detta emellertid varit utan framgång.

På det underlag som NIX-nämnden har kan nämnden inte med tillräcklig säkerhet säga att det har skett en överträdelse från Wet World Energy Solutions AB. Vid sådan tveksamhet kan nämnden, enligt allmän svensk rättspraxis, inte fälla motparten. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.